Uslovi najma

Prilikom iznajmljivanja vozila obavezno je pokazati na uvid vae?u voza?ku dozvolu izdatu u dravi u kojoj imate prebivalište. Voza?ko iskustvo najmanje dvije godine.

Validnu kreditnu karticu te osobni dokument – li?na karta ili pasoš.