Pitanja i odgovori

PRI IZNAJMLJIVANJU

1. Može li osim mene i druga osoba upravljati vozilom?
Da. U tom slučaju potrebno je priložiti potrebna dokumenta prilikom pravljenja Ugovora.

2. Šta ako imam problem sa vozilom?
Trebate kontaktirati dežurnu službu Alanis d.o.o. koja je spremna pružiti punu podršku u svakom trenutku. Sve detalje dobiti će te prilikom iznajmljivanja vozila.

3. Koje osobne dokumente moram dati pri iznajmljivanju?
Morate pokazati na uvid važeću vozačku dozvolu na svoje ime izdatu u državi u kojoj imate prebivalište, validnu kreditnu karticu te osobni dokument (lična karta ili pasoš).

4. Da li postoje ograničenja što se tiče starosne dobi?
Da. Ne možete biti mlađi od 21 godinu, te morate posjedovati vozačku dozvolu izdatu prije najmanje dvije godine.

5. Šta je Ugovor o iznajmljivanju vozila?
Ugovor o iznajmljivanju vozila je formalni Ugovor potpisan od strane Alanis d.o.o. i korisnika vozila. Alanis d.o.o. daje korisniku na korištenje vozilo pod uvjetima određenim ovim Ugovorom.

6. Da li trebam provjeriti stanje vozila prije početka najma?
Da. Potrebno je provjeriti ukupno stanje vozila zabilježeno na posebnom dijelu Ugovora predviđenom u te svrhe, te ako je uočena nepravilnost koja nije prethodno obilježena molimo da istu prijavite djelatniku Alanisa d.o.o.

 


 

ZA VRIJEME NAJMA

1. Postoje li ograničenja što se tiče pređenih kilometara?
Ne. Ne postoji ograničenje pređenih kilometara.

2. Mogu li vozilom prelaziti državnu granicu?
Vožnja van granica BiH je dozvoljena samo uz izričitu saglasnost Alanis d.o.o.

3. Šta ako se dogodi mehanički kvar ili saobraćajna nezgoda?
Alanis dežurna služba pruža podršku u svakom trenutku. Brojevi telefona su navedeni prilikom iznajmljivanju vozila. Za vrijeme trajanja najma u slučaju nezgode ili kvara kontaktirajte dežurni telefon Alanis d.o.o. Ne zaboravite nazvati policiju u slučaju saobraćajne nezgode na broj 122.

 


 

PRI VRAĆANJU VOZILA

1. Šta ako kasnim s vraćanjem vozila?
Toleriraju se kašnjenja do jednog sata. Za duža kašnjenja naplaćuju se dodatni troškovi po važećem cjenovniku Alanis d.o.o.

2. Da li trebam vratiti pun spremnik goriva?
Da. Ukoliko niste bili u mogućnosti obaviti punjenje spremnika obračunati će se troškovi punjenja po važećem cjenoviku Alanis d.o.o.

3. Mogu li produžiti najam vozila?
Produženje najma vozila moguće je u trenutku vraćanja vozila ili za vrijeme trajanja najma u dogovoru sa djelatnikom Alanis d.o.o.

4. Da li trebam provjeriti stanje prije povrata vozila?
Da. Pregled vozila ćete izvršiti zajedno sa djelatnikom Alanis d.o.o., te prijaviti uočena novonastala oštećenja.